МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИТЕ продукти - SECRET ALL in 1

След дъждовете МИЕНЕ на СТЪКЛА

Промоциите в ЮНИ са ТУК.
След дъждовете МИЕНЕ на СТЪКЛА. Всяка поръчка с продукт подарък пристига.

APESIN KDR food – дезинфектант за кухни на киселинна основа, концентрат, 1л

Производител: Werner & Mertz, Германия и Австрия

Модел/Код: 40609

Описaние:

*бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действия
*идеален за едновременно почистване и дезинфектация в зоните на производство на храна
*ефективно  отстранява  упорити  мазни, белтъчни  и  мръсни  напластявания,  както  и  микробни замърсявания
*без  усилие  отстранява  котлен  камък, варовик,  остатъци  от  сапун  и  типични  замърсявания в млекопреработвателните,  хлебни,  пивоварни,  винарни  и  всяко друго хранително производство
*спектърът на действие  на  APESIN KDR food е бил тестван и се изследва  в  съответствие  с  директивите  на  немския  списък  DVG, както  и  европейските  EN  норми
*изброен  в списъка на продукти за дезинфекция  при отглеждане на  домашни животнни и хранителни производства на немската IHO
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ № 0412-1/22.10.2012г.

 

Приложение:
Във всички столови кухни, както и кухните на  лечебни  заведения, ресторанти и в хранително-вкусовата промишленост. Подходящ за всички  киселинно-устойчиви  повърхности  и  съоръжения  от неръждаема  стомана,  пластмаса,  керамика,  порцелан,  лакирано дърво  или  метал,  както  и  всякакви  други  предмети,  според немския Закон за храни, хранителни продукти и фуражи.  Да НЕ се изполва при подове от варовиков камък и или други чувствителни на киселини материали.
 
Употреба:
За дезинфекция в рамките на 5 минути и в случай на упорити замърсявания: поставя се концентрат на пад, гъба или кърпа и се избърсва. Дезинфекция се постига след 5 минути. След това  изплакнете  с  вода.  При  използването  на  продукта концентриран, дори недостъпни места могат лесно да  бъдат обработени  и да се почистят под ъгъл. Според  областта  на  приложение  и  желания  спектър  на действие,  избършете  повърхността  с  APESIN KDR food например  с 20мл дезинфектант на 1л вода. В  зависимост  от  метода  на почистването  и  необходимото  време  за  въздействие, изплакнете с достатъчно  количество вода.  Уверете се че  повърхността  е  достатъчно  добре  намокрена ( например  40мл/m² )   и  спазвайте  времето  на въздействие.  Вина ги  изплаквайте  почистените повърхности с чиста вода.
За подробна информация се обърнете към Вашия регионален търговски консултант.

Указания:
Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите.
Да се пази от деца. Да не се смесва с други продукти.
Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места.  

 
   Инструкция за безопасност:PDF документ 539.32KB

Цена: 17.94 лв. без ДДС

На склад

бр.


 APESIN KDR food – дезинфектант за 
кухни на киселинна основа, 
концентрат, 1л

Назад
Новини