Акцент ЮЛИ
Да ПОДСУШИМ пода
в дъждовното и мокро лято

-W% отстъпка с е-карта
Be Cleany ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

Когато Ви е трудно да се ориентирате отворете Be Cleany ALL Incusive оферта в PDF.

TANA GRILL Препарат за фурни, грилове и скари

Нов
Производител: Werner & Mertz, Германия и Австрия

Модел/Код: 40814

за ЗИМНИЯ СЕЗОН

Описaние:
Много силен разтворител на мазнини за отстраняване на овъглени мазнини във фурни и грилове.

Указания:
Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите.

Да се пази от деца. Да не се смесва с други продукти. 
Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места.  
Опаковка:
Бутилка 750 мл
   Технически информационен лист:PDF документ 97.71KB
   Информационен лист за безопасност:PDF документ 137.71KB

Промо цена: 15.70 лв. без ДДС
Цена: 16.54 лв.

На склад

бр.


 TANA GRILL Препарат за фурни, грилове и 
скари

Назад
Новини