Акцент ЮЛИ
Да ПОДСУШИМ пода
в дъждовното и мокро лято

-W% отстъпка с е-карта
Be Cleany ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

Когато Ви е трудно да се ориентирате отворете Be Cleany ALL Incusive оферта в PDF.

Tana Nowa Quick Des – спрей за бърза дезинфекция на повърхности на алкохолна основа, 750мл

Нов
Производител: Werner & Mertz, Германия и Австрия

Модел/Код: 40606

Описaние:
* биоцид с бързо действие за повърхности
* притежава бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действия
* безцветен
*
без аромат
* нежен към кожата
* без хлор, алдехиди и фенол
* много добра съвместимост с различни типове материали и повърхности

* тестван съгласно  изискванията на VAN
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ № 1877-1/29.01.2016г

Приложение:
* За дезинфекция и почистване на машини и оборудване в предприятия за производство на храни, обекти за търговия с храни, кухни и ресторанти, повърхности в лечебни и здравни заведения;
* За дезинфекция и почистване на каси, кутерни колички и контейнери;
* В санитарни помещения и WC за бърза дезинфекция на тоалетната чиния;
* Много добро приложение за дезинфекция и почистване на ножове, обувки и други пособия и инвентар;
* Nowa quick -des може да се използва върху алуминиеви повърхности
* НЕ се препоръчва за повърхности чувствителни към алкохол (напр. плексиглас).
 
Употреба:
Готов за  употреба.  Напръскайте директно от разстояние  20-30 см до пълно овлажняване на повърхността или напръскайте върху кърпа и избършете. Макс. 50 мл/м². Не нанасяйте спрея върху големи  повърхности  (макс  2м²).  Принадлежностите  изплакнете  с чиста  вода.  Винаги  следете  за  пълното  омокряне  на  повърността (напр 40мл/ м²) и за времето на въздействие.
За подробна информация се обърнете към Вашия регионален търговски консултант.


 
Указания:
Продуктът е предназначен за професионална употреба.
Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите.
Да се пази от деца. Да не се смесва с други продукти.
Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места. 
Опаковка:
Бутилка 750мл
   Информационен лист за безопасност:PDF документ 526.46KB

Цена: 14.85 лв. без ДДС

На склад

бр.


 Tana Nowa Quick Des – спрей за бърза дезинфекция на повърхности на алкохолна основа, 750мл

Назад
Новини